Historia koła

Koło zostao zarejestrowane w Okręgowej Radzie łowieckiej we wrześniu 1945r jako Koło Łowieckie nr 1 Starachowice. Inicjatorami jego utworzenia byli przedwojenni myśliwi Stanisław Stodulski i Bolesław Świderski. Obok nich założycielami Koła byli: Leon Raczyński, dwaj bracia Sokołowie, Jan Pałkiewicz, Jan Piwnik, Stanisław Pożoga, Jerzy Berens i Wacław Rychlik.

         Pierwsze polowanie zorganizowano już we wrześniu 1945r. Koło wówczas miało do dyspozycji 4 obwody o łącznej powierzchni ok. 25 tys. ha. Obwody te znajdowały się na terenie gmin: Pawłów, Iłża, Chotcza i Leśnictwa Starachowice.

         Na skutek szybkiego wzrostu liczby myśliwych, w roku 1946 doszło do podziału Koła i w ten sposób zostało utworzone Koło nr 2 „Hubert” natomiast nasze koło przyjęło nazwę Koło Łowieckie nr 1 „ŁOŚ”. W Kole „ŁOŚ” pozostali pracownicy ówczesnej FSC (Fabryki Samochodów Ciężarowych – „Star”) natomiast pozostali tworząc Koło nr 2 przejęli obwód na terenie gm. Pawłów.

         W skład pierwszego po podziale Zarządu Koła weszli: Wacław Rychlik – Prezes, Kazimierz Derlatka – Łowczy, Edward Dłużewski – Skarbnik i Wincenty Grzmil – Sekretarz. Zarząd w tym składzie działał do 1960r, a jego Prezes nieprzerwanie aż do 1988r.

         Od tego czasu Koło gospodaruje na tych samych (z niewielkimi zmianami) trzech obwodach o łącznej powierzchni ok. 16 tys. ha., gdzie nie było ani jednego urządzenia łowieckiego. Obecnie obwody te znajdują się na terenach 3 powiatów: starachowickiego, skarżyskiego i lipskiego, na których usytuowanych jest: 53 paśniki, 57 lizawek, 29 podsypów, 25 zwyżek i 69 ambon.

         W poszczególnych latach składy Zarządów Koła nr 1 „ŁOŚ” przedstawiały się następująco:

Lata 1960 – 1984

 1. Wacław Rychlik – Prezes
 2. Henryk Gąsowski – Łowczy
 3. Zenon Kędzierski – Skarbnik
 4. Ryszard Erbel – Sekretarz

 Lata 1984 -1988

 1. Wacław Rychlik – Prezes
 2. Ryszard Erbel – Łowczy
 3. Henryk Michalski – Skarbnik
 4. Edward Ochyński – Sekretarz

Lata 1988 – 1992

 1. Henryk Michalski – Prezes
 2. Ryszard Erbel – Łowczy
 3. Jerzy Rychlik – Sekretarz
 4. Władysław Wojton – Skarbnik

Lata 1992 – 1996

 1. Henryk Michalski – Prezes
 2. Ryszard Erbel – Łowczy
 3. Jerzy Rychlik – Sekretarz
 4. Andrzej Pawłowski – Skarbnik

Lata 1996 – 2000 i 2000 – 2005

 1. Henryk Michalski – Prezes
 2. Feliks Kartasiński – Łowczy
 3. Jerzy Rychlik – Sekretarz
 4. Andrzej Pawłowski – Skarbnik

Lata 2005 – 2010

 1. Czesław Ryszard Wróbel – Prezes
 2. Anatol Ochyński – Łowczy
 3. Jerzy Rychlik (do roku 2008), od roku 2008 Zygmunt Rok – Sekretarz
 4. Dariusz Faliszewski – Skarbnik

Lata 2010 -2015

 1. Czesław Ryszard Wróbel – Prezes
 2. Anatol Ochyński – Łowczy
 3. Ireneusz Kucharczyk – V-ce Łowczy
 4. Dariusz Faliszewski – Skarbnik
 5. Zygmunt Rok – Sekretarz

         W maju 2015r decyzją Walnego Zgromadzenia Członków Koła został powołany obecny skład zarządu w składzie:

 1. Paweł Adamczyk – Prezes
 2. Ireneusz Kucharczyk – Łowczy
 3. Anatol Ochyński – V-ce Łowczy
 4. Ireneusz Kasperkiewicz – Sekretarz
 5. Michał Amroży – Skarbnik

        Aktualnie Koło zrzesza 64 myśliwych, w tym 1 kobieta i 5 członków nie macierzystych.